Naša spoločnosť je schopná ponúknuť volné SW a HW kapacity v týchto oblastiach:

V návrhoch používame také procesory, ktoré sú najvhodnejšie z hladiska funkčnosti a ceny. Vzhľadom na skúsenosti z mikroprocesorovou technikou nie je problém použiť akékoľvek iné mikroprocesory aj od iných výrobcov.

Okruh zvládnutých a odskúšaných (podporovaných) komunikačných technológií:

Uvedené komunikačné rozhrania máme aktívne zvládnuté v niektorých našich aplikáciách. Komunikačné rozhrania BITBUS a CAN sú použité v distribuovaných riadiacich systémoch.

Okrem hardwerovo viazaného softwéru sme schopný vytvárať aj SW pre PC/AT: