Kompaktný mikropočítač - RPS 02


· Popis

Regulátor pracovného stroja RPS02 je univerzálny procesný mikropočítač, určený pre aplikácie riadiacich systémov v priemysle.
Jadrom mikropočítača je mikrokontrolér 80C552 - 16MHz firmy Philips. Obsahuje 10 bitový A/D prevodník s 8 kanálovým multiplexorom, 2 časovače, dohliadací obvod watchdog a komparačnú logiku, ktorá umožňuje využiť analógové vstupy vo funkcii digitálnych vstupov.
Mikropočítač je vybavený zálohovanou pamäťou RAM 32kB, ROM 32 alebo 64 kB, obvodom reálneho času, sériovou (I2C) pamäťou EEPROM až 8 kB a sériovým rozhraním RS232C. Je realizovaný na dvojvrstvej doske plošného spoja, ktorá je umiestnená v plechovej krabičke. Pripojenie všetkých napätí sa realizuje cez bezskrutkové pružinové svorky WAGO.
Na doske je 16 digitálnych vstupov a 16 digitálnych výstupov, sú rozdelené do skupín po 8, každá skupina je galvanicky oddelená. Všetky číslicové vstupy a výstupy majú stav indikovaný LED diódami. Analógových vstupov je 8, každý môže byť nakonfigurovaný nezávisle od ostatných, ako napäťový alebo prúdový a ako pasívny (snímač má vlastný zdroj) alebo aktívny (snímač bez zdroja, svorka BI pod napätím UIN). Každý z analógových vstupov môže byť použitý aj ako digitálny. Rozsahy vstupov sú mierne zväčšené oproti prevádzkovým, aby sa dalo indikovať prekročenie rozsahu pri poruche snímača.
Mikropočítač môže byť vybavený jednoúčelovým programom vytvoreným podľa požiadaviek zákazníka, alebo univerzálnym programovým vybavením, ktorý sa konfiguruje v tzv. technologickom jazyku a postačuje pre všetky bežné aplikácie kotolní, výmenníkových staníc, čističiek odpadových vôd, vodárenských objektov a iných. Podporuje komunikáciu s univerzálnym dispečerským systémom D2000 s protokolom UNIP. Podporuje prácu v rádiovej sieti, vrátene retranslácie.

Konfiguračná nadstavba umožňuje:

a) napísanie aplikácie a ovládacieho terminálového programu
b) poslanie "loadovanie" aplikácie do mikropočítača
c) sledovanie vnútorných stavov a regulačných premenných , kalibráciu a zmenu parametrov.

So simulačnou verziou programového vybavenia odsimulovanie technológie nanútením špeciálnych prevádzkových stavov a sledovanie činnosti nakonfigurovaného systému .

· Varianty

RPS 02 - základné vyhotovenie, vzhľad uvedený na obrázku vyššie (vhodná pre montáž na zadnú stenu rozvádzača alebo DIN lištu, možno pripojiť externý terminál na sériové rozhranie )

RPS 02PT - varianta s terminálom, vhodná pre montáž na panel (z čelnej strany panelu terminál, zo zadnej strany panelu svorkovnica )

RPS 02PT420 - varianta s terminálom a displejom 4x20 znakov


· Technické údaje

Zobrazenie:

alfanumericky LCD displej

 

RPS 02PT:

2x16

 

RPS 02PT420:

4x20

Digitálne výstupy:

2 x 8 galvanicky oddelených uzemnený tranzistorový spínač

 

Galvanické oddelenie:

optočlenmi

Max. spínané napätie:

30 V

Spínaný prúd:

0,3 A pre jeden spínač
1,6 A pre skupinu 8 výstupov

Digitálne vstupy:

2 x 8 galvanicky oddelených

 

Max.vstupné napätie:

30 V ( L < 5V, H > 14 V )

Vstupný prúd pri 24 V:

5 mA

Galvanické oddelenie:

optočlenmi

Min. šírka impulzu:

1 ms

Analógové vstupy:

počet 8

 

Typ:

napätové 0 - 10V alebo prúdové 0 -25mA

 

 

pasívne alebo aktívne, každý vstup je konfigurovateľný nezávisle prepojkou

Datové rozhranie:

RS232C

 

Konektor:

Canon 9 pin

 

Protokol:

1200 - 9600 Baud
8 bit+ 1 stop + voliteľná parita s podporou na rádiovú sieť

Napájanie:

jednosmerné    9 - 15 V/ 500 mA

Rozmery:

242 š x 125 v x 30 h mm

Prev. podmienky:

 

Pracovná teplota:

+5 až +55°C

 

Krytie:

IP20