RPS01 - Riadiaci systém pre jednoduché aplikácie


· Použitie

Regulátor pracovného stroja je určený pre malé a jednoduché riadiace systémy, kde sa vyžaduje nízka cena, jednoduchá obsluha a spoľahlivosť. Vhodný ako jednoduchý logický automat.

· Popis

Mikropočítač tvorí kompaktný celok, uzavretý v malej plechovej krabičke. Prednú stranu tvorí hliníkový panel z každej strany rovnomerne presahujúci obrysy krabičky. V paneli sú otvory na diplej, indikačné LED a tlačítka klávesnice. Celý panel je krytý samolepiacou fóliou. Obsahuje funkčné popisy a priehľadné okienka na indikačné prvky a vypuklé hmatníky na klávesnicu. Fólia zabezpečuje zo strany panelu vysoký stupeň elektrického krytia a dobrú mechanickú odolnosť. Konštrukcia je vhodná na zástavbu do otvoru v paneli rozvádzača.
Jadrom mikropočítača je mikroprocesor I80C51 - 12 MHz firmy Intel. Mikropočítač je vybavený externou pamäťou programu z rozsahu 32kB, 16kB alebo 8 kB a vnútornou pamäťou RAM 128B. Na sériovú , programovo emulovanú zbernicu I2C firmy Philips, je pripojená pamäť EEPROM 256B a zálohovaný obvod reálneho času. Rozhranie do procesu tvorí 8 galvanicky oddelených digitálnych vsupov a 8 digitálnych výstupov spínaných uzemneným tranzistorovým spínačom.
Na zobrazenie sa používa štvormiestny LED displej. Na indikáciu stavu možno použiť tri žlté a jeden červený LED indikátor, ktoré sú umiestnené po ľavej strane displeja. Mikropočítač sa obsluhuje pomocou ôsmych tlačidiel, z ktorých každé môže mať zelený LED indikátor.
Konfiguračné konštanty a dôležité údaje sa ukladajú do sériovej pamäte EEPROM, kde sa uchovajú aj pri vypnutí. Mikropočítač je vybavený obvodom indikácie poklesu napájacieho napätia a je schopný do pamäte EEPROM odložiť dôležité prevádzkové údaje aj v okamihu vypnutia mikropočítača.

Vyvedenie napájacieho napätia , vstupov a výstupov je jediným páskovým vodičom.
    - 4 vstupy + 4 výstupy - 20 žilový páskový vodič
    - 8 vstupov + 8 výstupov - 26 žilový páskový vodič
    - Voliteľné vyvedenie RS232 bez budičov, úroveň TTL - 6 žilový páskový vodič
    - Voliteľné vyvedenie I2C BUS - 6 žilový páskový vodič
    - Možnosť pripojenia externého prevodníka frekvencia - prúd 0 - 20 mA sDAO 01.


· Technické údaje

Zobrazenie:

4 miestny sedemsegmentový, des. bodka

Digitálne výstupy: 

 

Typ:

uzemnený tranzistorový spínač

 

Max. spínané napätie:

30 V

 

Spínaný prúd:

0,3 A pre jeden spínač
1,6 A pre celú skupinu

Digitálne vstupy:

galvanicky oddelené optočlenmi

 

Max. vstupné napätie:

30 V

 

Vstupný prúd pri 24 V:

typ 5 mA

 

Min. šírka impulzu:

100 ms

Napájanie Jednosmerné:

9 - 24 V/ 200 mA

Rozmery:

 

 

Panel RPS 01:

96 š x 96 v x 3 h mm

 

Plechová krabica:

90 š x 90 v x 26 h mm

 

Mon. otvor do panelu:

92 x 92

Prevádzkové podmienky:

 

 

Pracovná teplota:

+5 až +55°C

 

Krytie:

IP20