Programovateľný regulačný systém pre vykurovanie


Popis

Hlavným cieľom všetkých regulačných systémov používaných vo vykurovaní je zabezpečíť tepelnú pohodu vo všetkých riadených priestoroch pri čo najnižších energetických nákladoch. Tak isto aj regulačný systém firmy SYMAT s.r.o. sleduje tento hlavný cieľ, na čo využíva najmodernejšie technické prostriedky, ktoré znižujú náklady na zavedenie regulačného systému.

Regulačný systém je postavený ako modulárny riadiaci systém, ktorý je možné podľa potreby zákazníka rozširovať pri minimálnych, nevyhnutne nutných nákladoch. Regulačný systém plní nasledujúce funkcie:

Technické prostriedky

Technické prostriedky regulačného systému pozostávaju z procesného modulu EVK1, ktorý obsahuje sériové rozhranie RS232 pre pripojenie nadradeného počítača typu PC/AT, dva sériové rozhrania pre pripojenie inteligentných snímačov, digitálne vstupy a rozhranie pre pripojenie rozširujúcich modulov digitálnych výstupov DO40. Tieto moduly obsahujú 40 digitálnych výstupov s indikáciou a prepínač manuálneho ovládania. Na procesný modul EVK1 je možné pripojiť maximálne 4 rozširujúce moduly. Na digitálne výstupy je možné pripojiť striedavé relé alebo stykače, podľa požiadaviek aplikácie. Ako inteligentné snímače sa používajú teplotné snímače TS01 s rozsahom meraných teplôt -25°C až 125°C. Vzhľadom na to, že snímače sú pripojené na sériové rozhranie a pri inštalácii systému sa umiestnujú v rôznych častiach budovy, je nutné použiť odbočovacie členy MT01 pre pripojenie vzdialených snímačov.

Programové prostriedky

Programové vybavenie regulačného systému pozostáva z programu procesného modulu EVK1, ktorý zabezpečuje:

Programové vybavenie v PC/AT pracuje pod operačným systémom Windows95 a umožňuje: