Distribuovaný monitorovací modul - DMM1


· Použitie

Distribuovaný monitorovací modul DMM1 je určený na nezávislé monitorovanie už fungujúcich a rozľahlých výrobných technológií. Pripája sa jednoducho na už zabudované snímače technologických parametrov, bez ovplyvnenia a zníženia presnosti už existujúcich meracích prístrojov a regulátorov.
Pri využití digitálnych výstupov sa dá využiť aj ako autonómny regulátor, alebo na diaľkové spínanie a ovládanie. V prípade použitia špeciálnych výmenných modulov je možné nimi zrealizovať vstup aj výstup neštandardných signálov.

· Popis

Monitorovací modul je konštrukčne riešený na jednej doske plošného spoja, na ktorej je zdroj, svorky, výkonné a komunikačné jadro elektroniky a konektory na pripojenie výmenných modulov. V súčasnosti sú k dispozícii výmenné moduly na meranie teploty termočlánkov, napätí, prúdov a periódy alebo počtu impulzov. Všetky výmenné moduly sú galvanicky oddelené, každý má dve vstupné svorky na základnej doske.
Základná doska je uložená vo vaničke "WAGO", ktorá umožňuje upevnenie monitorovacieho modulu na rozvádzačovú lištu DIN TS35. Celý modul okrem je okrem svorkovnice a poistky na malé napätie plne zakrytovaný.
Výkonné jadro obsahuje procesor kompatibilný s Intel 80C51 s 64KB FLASH ROM pamäťou programu programovateľnou cez sériové komunikačné rozhranie, pracovnú dátovú pamäť XRAM 1kB, DATA 256 byte, pamäť EEPROM 2kB na I2C rozhraní (voliteľne v rozsahu veľkosti 512B - 32kB). Na doske, pod horným plastovým krytom je umiestnený servisný konektor a dve signallizačné LED diódy. Zelená je použitá na indikáciu prítomnosti napájacieho napätia a červená na programovú indikáciu. Servisný konektor slúži na programovanie procesora. Komunikačné rozhranie RS-485 je prístupné na samostatných svorkách mimo krytu.


· Technické údaje

Analógová vstupovy:

maximálne 6

 

Počet svoriek na jeden modul:

2

Moduly typu:

 

 

izolovaný termočlánkový vstup

 

 

Typ:

J,K,E,T,N

 

 

Max. chyba merania T:

± 1 °C pri teplote prostredia 25 °C

 

 

Max. izolačné napätie:

100 V

 

 

Max. vstupné napätie:

± 20 V

 

izolovaný napäťový vstup

 

 

Rozsah meraných napätí:

0 - 60 V

 

 

Max. vstupné napätie:

100 V

 

 

Vstupný odpor:

> 120 kW

 

 

Max. izolačné napätie:

100 V

 

izolovaný prúdový vstup

 

 

Rozsah meraných prúdov:

± 20 mA

 

 

Vstupný odpor:

10 W

 

 

Max. izolačné napätie:

100 V

 

izolovaný čítačový vstup

 

 

Rozsah merania:

0 - 65 ms

 

 

Max. vstupné napätie:

+ 30 V

 

 

Max. izolačné napätie:

100 V

 

zákaznícke moduly

 

Digitálne výstupy:

 

Počet:

4

 

Typ:

spínač typu otvorený kolektor (uzemnený tranzistorový spínač)

 

Max. spínané napätie:

30 V =

 

Max. prúd výstupu:

40mA

Pomocné napätie:

7 - 9 V DC / max. 60 mA

Komunikačné rozhranie:

RS 485 galvanicky oddelené

Napájanie:

striedavé - 230V / 15 mA

Rozmery:

165 š x 100 v x 58 h mm (Výška s DIN lištou 60 mm)

Prevádzkové podmienky:

 

 

Pracovná teplota:

+5 až +55°C

 

Krytie:

IP 30

 

Prostredie:

obyčajné, suché, bezprašné