KOMPONENTY RIADIACEHO SYSTÉMU RPS01


RPS 01

regulátor pracovného stroja - riadiaci terminál s displejom a klávesnicou vybavený procesorom 8051 - 12MHz, 64kB EPROM, 256B EEPROM, hodinami reálneho času, zálohovaním, 8 digitálnymi galvanicky oddelenými vstupmi 0 až 30V, 8 digitálnymi výstupmi 0 až 30V/0.3A (uzemnený tranzistorový spínač), sériovými linkami (1xRS-232, I2C-BUS), 4x7segmentovým displejom, 4x indikačnými LED, 8x tlačidlami s LED indikáciou u 4-roch tlačidiel.

6. 310,- Sk

sDIO-44

modul pripojenia 4 digitálnych vstupov so spoločnou zemou a 4 výstupov s polovodičovými relé ~230V/1.5A. Modul obsahuje jednohladinový transformátor do 5,7VA/9V a diódový usmerňovač. Na pripojenie do prostredia sú použité pružinové svorky WAGO a pripojenie k RPS01 je realizované páskovým vodičom so samorezným konektorom.

1.930,- Sk

sDIO-88

modul pripojenia 8 galvanicky oddelených digitálnych vstupov so spoločnou zemou, 8 výstupov s polovodičovými relé ~230V/1.5A istených po dvojiciach poistkou. Indikácia vstupov a výstupov pomocou LED. Svorky do prostredia WAGO a pripojenie k RPS01 páskovým vodičom so samorezným konektorom.

4.330,- Sk

sDAO-1

prevodník digitálneho impulzného výstupu na analógový výstup 0 až 20mA.

460,- Sk

Z12-DIO88

modul zdroja a 8 digitálnych vstupov a 8 digitálnych výstupov. 5 výstupov môže byť vybavených polovodičovými relé ~230V/1,5A istených poistkami. Modul je vybavený svorkami WAGO na pripojenie do prostredia a 26 pólovým konektorom na pripojenie k RPS 01 páskovým vodičom.

2.650,- Sk

RIADIACI SYSTÉM RPS02


RPS 02

kompaktný mikropočítač pre riadenie pracovných strojov a jednoduchých technologických celkov s procesorom 80C552. Obsahuje 64kB EPROM, 32kB RAM, 8kB EEPROM, RTC, watchdog , záložnú batériu typu SR 2032 a sériové rozhranie RS-232. Pre styk s prostredím je vybavený 40 vstupmi a výstupmi, z toho je 2x8 digitálnych vstupov 0 až 30V galvanicky oddelených, 2x8 digitálnych výstupov 0 až 30V/0.3A galvanicky oddelených a 8 analógových 10 bitových vstupov prepojkami konfigurovateľných na prúdové alebo napäťové. Napájaný je z jednosmerného zdroja 9-15V/200mA. V cene RPS 02 je konfigurovateľný riadiaci software vhodný pre vodárne, kotolne, výmenníkové stanice, upravne vôd atď.. Programové vybavenie podporuje aj viac úrovňovú komunikáciu po rádiovej sieti do nadradenej dispečerskej úrovne. Mechanická konštrukcia umožňuje montáž na panel, alebo DIN lištu.

18.250,- Sk

RPS 02PT

kompaktný mikropočítač RPS 02 naviac obsahujúci terminál v spoločnej kovovej krabičke upravenej pre montáž na panel (napr. dvere rozvádzača). Terminál obsahuje dvojriadkový 16 znakový LCD display s možnosťou podsvietenia a 8 tlačidiel pre nastavenie a ovládanie. Konfigurovateľný riadiaci software RPS 02T je rozšírený o konfigurovanie terminálu. Ostatné vybavenie ako pri RPS 02.

19.750,- Sk

RPS 02PT420

vybavenie zhodné s RPS02PT, LCD display má 4x20 znakov.

21.750,-Sk

CTLTC

kompilátor technologického jazyka a konfigurátor terminálu pre RPS 02. Slúži na vytváranie kódu pre interpret aplikácií, ktorý je súčasťou RPS 02. Je ním možné vytvárať riadiace funkcie ako sú: dvojstavová regulácia, PID, ekvitermika, sekvenčné automaty atď.. Okrem naprogramovania samotného riadenia technológie je možné konfigurovať funkciu terminálu, ktorý vykonáva styk s obsluhou.

16.500,-Sk

 

Cena kompilátora CTLTC, pri odbere kompaktných mikropočítačov RPS02 nad 5 kusov vrátane.

8.100,- Sk

 

Cena kompilátora CTLTC, pri odbere kompaktných mikropočítačov RPS02 nad 10 kusov vrátane.

500,- Sk

 

MODULY PRE ZBER ÚDAJOV DMM1


DMM1

Distribuovaný monitorovací modul DMM1 je určený na nezávislé monitorovanie už fungujúcich a rozľahlých výrobných technológií. Modul sa vyznačuje galvanickým oddelením napájacieho napätia (striedavé 220V/50Hz), a komunikačnej linky RS485. Modul obsahuje rozhranie na pripojenie maximálne 6-tich výmenných modulov pre rôzne druhy analogových vstupov. Súčasne modul obsahuje 4 nízkovýkonové digitálne spínacie výstupy.

9.800.-Sk

MVS/T

Izolovaný termočlánkový vstup pre temočlánky J,K,E,T,N s presnosťou ±1°C pri teplote prostredia 25°C, počet bitov prevodu je 15.

2.100.-Sk

MVS/U

Izolovaný napäťový vstup pre rozsah napätí 0-60V, počet bitov prevodu je 15.

1.400.-Sk

MVS/I

Izolovaný prúdový vstup pre rozsah ±20 mA, počet bitov prevodu je 15.

1.400.-Sk

MVS/C

Izolovaný čítačový vstup 0-65ms.

800.-Sk

 

SYSTÉM PRE RIADENIE ELEKTRICKÉHO VYKUROVANIA EVK1


EVK1

Procesný modul pre riadenie elektrického vykurovania. Obsahuje dva technologické rozhrania pre pripojenie siete teplomerov TS01 a odbočovačov MT01. Modul je ďalej vybavený sériovým rozhraním RS232 pre pripojenie k počítaču typu PC/AT a rozhraním na úrovni TTL pre pripojenie rozširujúcich modulov výstupov DO40. K modulu je možné pripojiť maximálne 5 modulov DO40, čo predstavuje max. 200 digitálnych výstupov. Súčasne modul má 2 digitálne vstupy pre pripojenie napríklad signálu HDO. Modul je už vybavený softwarom, ktorý umožňuje v súčinnosti s PC softwarom regulovať elektrické vykurovanie. Napájacie napätie je 24V jednosmerných alebo striedavých.

18.600,-Sk

DO40

Tento modul obsahuje 40 digitálnych výstupov s indikáciou svietivou diodou LED a prepínačom manuálneho ovládania pre každý výstup samostatne. Výstupy spínajú 24V striedavých na 0.6A. Modul sa pripája k EVK1.

15.200,-Sk

TS01

Inteligentný snímač teploty v štandardnom vyhotovení pre rozsah -25°C až 125°C.

450,-Sk

MT01

Odbočovací člen pre pripojenie vzdialených snímačov TS01.

390,-Sk

 

Programové vybavenie pre PC/AT. Pracuje pod operačným systémom Windows95 a umožňuje zobrazovanie aktuálneho stavu vykurovaných miestností, nastavenie podmienok regulácie pre regulačný systém, spracovanie údajov o spotrebe elektrickej energie.

10.500,-Sk